Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Video sách TBT 1/ Thơ Phạm Đình Ân/ Nguyễn Việt Chiến/ Văn Chinh/ Nguyễn Đình Chính

NNB: Sau khi đã post lên mạng trọn bộ văn bản ba tập Thơ Bạn Thơ 1, 2, 3/ Chúng tôi tiếp tục post lên mạng trọn bộ ba tập thơ nói trên qua băng hình mộc, do người chủ trương đọc chay, với tấm lòng trân trọng, khách quan, vô tư, công bằng, để cùng bạn đọc thẩm thơ bạn thơ, cao hứng thì đò đưa những áng thơ  sạch, xanh, đẹp. Bởi chúng ta đang bước vào khúc tuyển chọn thơ hay cho các tập HÒA CA. Kính mời các bạn quan tâm, yêu thích, nhín thời gian cùng nghe. 

VIDEO THƠ BẠN THƠ 1

Thơ Phạm Đình Ân/ Nguyễn Việt Chiến/ Văn Chinh/ Nguyễn Đình Chính 

NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Sách THƠ BẠN THƠ/ nxb Văn học ấn hành 8.2012/ Nhiều tác giả/ Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên chủ biên/ Phần thơ Người Thơ đương thời/ 1. Thơ Phạm đình Ân..
NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Sách THƠ BẠN THƠ/ NXB Văn Học 8.2012/ Nhiều tác giả/ Nguyễn Nguyên bảy và Lý Phương Liên chủ biên/ Phần thơ Nguưười Thơ đương thời/ Thơ Nguyễn Việt Chiến..

NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Sách THƠ BẠN THƠ/ nxb Văn Học ấn hành 8.2012/ Nhiều tác giả/ Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên bảy chủ biên/ Phần thơ Người Thơ đương thời/ 3. Thơ Văn Chinh

NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Sách THƠ BẠN THƠ/ nxb Văn Học ấn hành 8.2012/ Nhiều tác giả/ NNB và LPL chủ biên/ Phần thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Nguyễn Đình Chính..

nguyennguyenbay.blogspot.com giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét