Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Thơ Trần Nhương


TRÙNG KHÁNH

Trần NhươngNghiêng ngả Trùng Khánh

Hạt dẻ bùi điệu hát Dá Hai (*)

Em gái Tày ơi

Cho anh về Bản Giốc

Nước Quây Sơn trong như nước mắt

Khóc những ngày bão dông…


Trùng Khánh

Ai mời “quả cả cây

Rượu cả chum” (**)

Nụ cười mời người ở lại

Ngô mía mát đồng con gái

Em mùa phơi mầu


Trùng Khánh

Đàn tính với điệu then

Như hạt dẻ trộn nếp nương

Ăn một lần cả đời chỉ nhớ


Trùng Khánh

Dằng dặc đường biên

Dằng dặc màu chàm

Dằng dặc lính biên phòng


Dằng dặc anh

Trùng Khánh

Núi như thành

Ngọn như kiếm


Biên cương thức với Kỳ Sầm(***)

Sông Hiến sông Bằng

Khâu Liêu sừng sững


Trùng Khánh

Trùng Khánh

Một tiếng cười Quây Sơn…


Trần Nhương

(*): Dá Hai: Một điệu dân ca Nùng
(**): Thơ Y Phương
(***): Kỳ Sầm: Một tên khác của Nùng Trí Cao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét