Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Thơ Song Thu viết ở Hải Phòng


NGHIÊNG

Song Thu


Bến Nghiêng*. Chiều cũng dốc nghiêng !
Biển đục. Sương giăng níu mạn thuyền
Em ra hòn Dáu xa tít tắp**
Ẩn trong xanh lục miếu đền thiêng

Thanh thoát, nhẹ tênh,  Thực hay Thiền?
Riu riu gió hú cõi vô biên
Âm u rừng rậm trăm năm tuổi
Đáy mắt soi ai dáng nghiêng nghiêng ...

Ơ, sao nín lặng? nhìn chẳng đặng
Nay còn mai mất có sao đâu!
Hải Đăng vẫn đó đu ngàn gió
Nghiêng ngắm nhìn ai, Sóng Bạc Đầu? 

---------------------------
 *Bến Nghiêng (Đồ sơn): Bến đưa du khách đi du lic.h Hòn Dáu, Cát Bà và nhiều nơi khác...
** Hòn Dáu( theo tiếng đi.a phương)-hòn Dấu, tên goi chính thức. Tương truyền đây là nơi người dân tìm thấy thi haì không đầu cuả mô.t vi tướng nhà Trần trong cuô.c kháng chiến chống quân Nguyên-Mông, trâ.n Ba.ch Đằng. Miếu thờ ông linh thiêng lắm, vì vây nơi đây còn giữ đươ.c vẻ nguyên sơ nghìn năm...

Haỉ đăng Hòn Dáu, đã đứng vững hơn 100 năm trên đỉnh ngọn  hòn Dáu


Thơ Song ThuKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét