Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Bài thơ cuối cùng của Đỗ Nam Cao


CÓ KHÔNG
Đỗ Nam Cao
Đây là bài thơ cuối cùng của Đỗ Nam Cao. Anh làm trước khi từ giã cõi trần (10:45 ngày 08-11-2011) có vài ngày!Có không trong cõi vĩnh hằng
Có cô cắt cỏ với trăng lưỡi liềm
Có không trong cõi thần tiên
Rượu ngon lại uống bạn hiền lại chơi
Chỉ còn sờ sợ chút thôi
Có thơ không để tôi rơi xuống trần11-2011

Nguồn: Đỗ Nam Cao
Thơ
. NXB Hội Nhà văn, 02-2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét