Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Video TBT 1/ Thơ Lê Hoài Nguyên/ Nhụy Nguyên/Vĩnh Nguyên/ Lê Thiếu Nhơn

NNB: Sau khi đã post lên mạng trọn bộ văn bản ba tập Thơ Bạn Thơ 1, 2, 3/ Chúng tôi tiếp tục post lên mạng trọn bộ ba tập thơ nói trên qua băng hình mộc, do người chủ trương đọc chay, với tấm lòng trân trọng, khách quan, vô tư, công bằng, để cùng bạn đọc thẩm thơ bạn thơ, cao hứng thì đò đưa những áng thơ  sạch, xanh, đẹp. Bởi chúng ta đang bước vào khúc tuyển chọn thơ hay cho các tập HÒA CA. Kính mời các bạn quan tâm, yêu thích, nhín thời gian cùng nghe. 

VIDEO THƠ BẠN THƠ 1

 Thơ Lê Hoài Nguyên/ Nhụy Nguyên/ Vĩnh Nguyên/ Lê Thiếu NhơnNguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Sách THƠ BẠN THƠ/ NXB Văn Học ấn hành 8.2012/ Nhiều tác giả/ LPL và NNB chủ biên/ Phần thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Lê Hoài Nguyên..
NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube

NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Sách THƠ BẠN THƠ/ NXB Văn Học ấn hành 8.2012/ Nhiều tác giả/ LPL và NNB chủ biên/ Phần thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Vĩnh Nguyên
NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Sách THƠ BẠN THƠ/ NXB Văn Học ấn hành 8.2012/ Nhiều tác giả/ LPL và NNB chủ biên/ Phần thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Lê Thiếu Nhơn..


nguyennguyenbay.blogspot.com giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét