Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Tạm đóng Lyphuonglien.blogspot.com


KÍNH BÁO

Kể từ hôm nay, Thứ Sáu, ngày 19/7/2013, trang blog của Lý Phương Liên ( lyphuonglien.blogspot.com) tạm thời không cập nhật bài mới.

LPL đã chuyển sang biên tập bài vở cho trang blog của Nguyễn Nguyên Bảy.
Kính mời bạn đọc yêu mến LPL mời vào trang:

nguyennguyenbay.blogspot.com 


chúng ta cùng gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau chung sức làm sách Thơ Bạn Thơ và Văn Bạn Văn.

Lý Phương Liên kính báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét